Ammatillinen tukihenkilö­toiminta

Ammatillinen tukihenkilö­toiminta tähtää asiakkaan itsenäis­tymiseen koulutetun henkilön tukemana.

Ammatillinen tukihenkilö on sosiaali- tai terveyden­huollon koulutuksen saanut henkilö, joka kulkee asiakkaan rinnalla tämän arjessa tukien niitä kohtia, joissa asiakkaalla on kehityksen tarvetta.

Asiakasta tuetaan jokaisessa elämän­vaiheessa, jotta mahdollisuus mahdollisimman täysi­painoiseen, itsenäiseen elämään olisi olemassa. Toiminta vaihtelee esimerkiksi koulun­käynnin tukemisesta harrastusten hakemiseen.

Tukihenkilötoiminta on tavoitteellinen matka kohti sujuvaa arkea. Toiminnassamme keskeistä on tarjota käytännön keinoja kaikkiin elämän­tilanteisiin. Tukihenkilö­toiminta voi painottua esimerkiksi elämän­hallinnan lisäämiseen, itsetunnon vahvis­tamiseen ja arkisten tai työelämän taitojen opetteluun.

Palvelemme koko Varsinais-Suomen alueella.

Ota yhteyttä ›
Kenelle ammatillinen tukihenkilö­toiminta on tarkoitettu?

Kenelle ammatillinen tukihenkilö­toiminta on tarkoitettu?

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötoimintaa kaiken­ikäisille asiakkaille eri elämän­tilaisiin. Erityistä osaamista tukihenkilö­iltämme löytyy etenkin kehitys­vammaisten henkilöiden, mielenterveys­kuntoutujien sekä neuro­psykiatrisen diagnoosin saaneiden henkilöiden kanssa.

Olemme asiakkaan tukena hänen omassa elin­ympäristössään, esimerkiksi harrastuksissa ja kotona. Olemme läsnä, kuuntelemme ja keskustelemme. Kaikki perustuu keskinäiseen luottamukseen ja turvalliseen ihmis­suhteeseen.

Tukihenkilö­toiminta voi tähdätä esimerkiksi:

  • neurologisissa haasteissa tukemiseen
  • työhön paluuseen
  • arjessa selviytymiseen
  • mielekkään tekemisen löytämiseen
  • itsetunnon parantamiseen.

Tukihenkilö­toiminnan maksaa sosiaalitoimi.

Ota yhteyttä ›

Pääkohdat amma­tillisesta tukihenkilö­toiminnasta

  • Ammatillisen tukihenkilö­toiminnan tavoitteena on asiakkaan itsenäistymisen tukeminen.
  • Palvelu on tarkoitettu kaikenikäisille: erityisosaamista meiltä löytyy kehitysvammaisten henkilöiden, mielen­terveys­kuntoutujien ja neuro­psykiatrisen diagnoosin saaneiden henkilöiden osalta.
  • Tukihenkilö­toiminnan maksaa kotikunnan sosiaalitoimi.
Ota yhteyttä ›

Lisätietoja amma­tillisesta tukihenkilö­toiminnasta

Ota meihin yhteyttä: kerromme mielellämme lisää ammatil­lisesta tukihenkilö­toiminnasta.

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme