Henkilöstö

Vahva ammattitaitomme muodostuu vankasta kokemuksesta, asiakas­ryhmien ja eri työ­menetelmien tuntemuksesta sekä lisä­kouluttau­tumisesta alan kehittyessä.

Terapia ja Tulkkaus Sillassa sinua palvelevat kokeneet asiantuntijat.

Toiminnassamme yhdistyvät kokemus, asiakas­lähtöisyys ja palvelualttius. Laadukkaat palvelumme mahdollistavat asiakkaillemme yhden­vertaisen osallistumisen yhteiskunnassa.

Vahva ammattitaitomme muodostuu vankasta kokemuksesta, asiakasryhmien ja eri työmenetelmien tuntemuksesta sekä lisä­koulut­tautumisesta alan kehittyessä. Henkilöstömme on vaiti­olovelvollinen ja noudattaa ammatti­säännöstöä.

Tutustu henkilö­kuntaamme ja katso yhteystietomme alla!

Toiminta­terapeutit

Rinna-Marin kuva

Rinna-Mari Saarioja

Vastaava toiminta­terapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja
Autismiohjaaja
Ammatillinen tukihenkilö

Minulla on vuosien työkokemus neuro­psykiatristen asiakkaiden, etenkin autismin­kirjon henkilöiden kanssa työskentelystä. Ammatillinen osaamiseni pohjautuu vahvaan neurokirjon tuntemukseen.

Työssäni minulle on tärkeintä asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja asiakkaan mielenkiinnon kohteiden kautta työskentely. Erityinen ammatillinen mielenkiinnon kohteeni on asiakkaan lähipiirin ohjaaminen, sillä koen, että ymmärtävä ja hyväksyvä ympäristö ovat tärkeässä roolissa toimivassa arjessa.

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050-4770502
Sähköposti: rinna-mari.saarioja@tulkkaussilta.fi

Lähetä turvaposti toimintaterapeutti Rinna-Marille 

Koulutus:

Toimintaterapeutti AMK (2015)
Puhevammaisten tulkki EAT (2017)
Lähiesimiestyön ammattitutkinto, sosiaali- ja terveysala (2024)

Lisäkoulutus:

MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta (2015)
TOIMIVA- Toiminnallinen valokuvaryhmä- menetelmäkoulutus (2016)
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019)
Sensorisen integraation perusteet – johdanto, A-osa (2019)
Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky, B-osa (2020)
HAASTE-toimintamalli, haastavan käyttäytymisen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen (2020)
Autismikirjo ja seksuaalisuus – webinaari (2021)
Aistikoulutus (2021)
Tunnesäätelyn ja aggressiohallinnan aakkoset (2022)
Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa (2023)

Sanni Ahanen

Toimintaterapeutti
 

Koulutus:

Toimintaterapeutti AMK (2018)
Lähihoitaja (2011)

Lisäkoulutus

Hygieniapassi (2010)
Mobiililaitteet kuntoutuksessa (2018)
Hemiplegia-koulutus (2018)
Eläinavusteinen interventio (2019)
MoCA-sertifiointi (2021)
Potilassiirtojen ergonomiakortti (2022)
Toiminnallinen kognitio (2022)
Cerad- koulutus (2022)
Sinuiksi kivun kanssa (2022)
Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa (2023)
Äärimmäinen vaatimusten välttely -webinaari (2023)
Neuropsykiatrinen oireilu ja parisuhde (2023)
Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentaja (2024)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-5555574
Sähköposti: sanni.ahanen@tulkkaussilta.fi

Lähetä turvaposti toimintaterapeutti Sanni Ahaselle

 

Toimintaterapeuttina minulla on vuosien työkokemus eri-ikäisten asiakkaiden kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt laajasti arvio- ja kuntoutus­tehtävissä.

Erityisesti kokemusta minulla on aivoveren­kiertohäiriöiden jälkeisestä kuntoutuksesta ja neuro­psykiatristen asiakkaiden kanssa työsken­telystä.

Työssäni tärkeäksi koen mahdollistaa asiakkaalle omannäköisen arjen toteutumisen. Koen tärkeäksi kuntoutuksen toteutumisen asiakkaalle tärkeiden asioiden kautta.

Haluan antaa asiakkaalle mahdollisuuden onnistua ja kehittää itseään. Saan työstäni parhaan ilon nähdessäni asiakkaideni onnistuvan matkalla kohti tavoitteitaan.
Erityisenä mielen­kiintonani on työskentely itsenäistyvien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Tukea oman, itsenäisen, arjen rakentamisessa ja elämän­taitojen harjoittelussa.

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Puhevammaisten tulkit

Nooran kuva

Noora Miromaa  

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Tulkkausta englannin kielellä, keskitaso

Koulutus:

Tulkki AMK (2017)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-5533775
Sähköposti: noora.miromaa@tulkkaussilta.fi

Olen työskennellyt puhevammaisten tulkkina ja kommunikaatio-ohjaajana vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen olen tehnyt töitä avustajana ja toiminut muissa asiakas­palveluammateissa.

Olen tehnyt töitä eri asiakasryhmien kanssa ja monet kommunikointi­menetelmät ovat minulle tuttuja. Erityisen hyvin hallitsen viittoma­kommunikaation ja Go Talk Now -sovelluksen käyt­tämisen.

Tulkkina olen joustava – olen käytettävissä asiakkaan tarpeiden mukaan kellonajasta riippumatta ja lyhyelläkin varoitusajalla. Minulle on kertynyt kokemusta asioimis­tulkkauksesta, opiskelu­tulkkauksesta ja tulkkaamisesta ulkomaan­matkoilla. Tulkkina pärjään tilanteessa kuin tilanteessa.

Mielestäni tärkeintä työssäni on mahdollistaa asiakkaalle itsemäärämis­oikeus ja tuoda hänen ajatuksensa esille. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Päivin kuva

Päivi Virtanen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Ammatillinen tukihenkilö

Tulkkausta englannin kielellä, keskitaso

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Kehitysvammaisten hoitaja (1992)

Yhteystiedot:

Puhelinnumero: 050-4080862
Sähköposti: paivi.virtanen@tulkkaussilta.fi

Olen tehnyt töitä puhevammaisten tulkkina vuodesta 2006. Asioimis­tulkkauksen lisäksi kokemusta on kertynyt runsaasti myös opiskelu­tulkkauksesta. Olen saanut olla tulkkina monelle opiskelijalle.

Olen työskennellyt vuosien varrella hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja koen sen rikkaudeksi. Asiakas­ryhmistä afaattiset sekä autismin­kirjon henkilöt ovat minulle luontevia tulkkauksen näkökulmasta.

Tulkkina olen hyvin joustava ja pystyn nopeisiin aikataulumuutoksiin.

Soinnun kuva

Sointu Kalenius

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Koulutus:

Tulkki AMK (2018)

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050-3367676
Sähköposti: sointu.kalenius@tulkkaussilta.fi

Puhevammaisten tulkkina olen toiminut vuodesta 2019. Minulle on kertynyt monipuolisesti kokemusta erilaisista asiointi­tilanteista sekä opiskelu­tulkkauksesta.

Olen saanut ensikosketuksen puhevammaisuuteen ja eri tapoihin kommunikoida kehitys­vammaisen lähiomaiseni kautta.

Eri kommunikointimenetelmät ovat kiehtoneet minua jo usean vuoden ajan ja erityisesti viittoma­kommunikaatioon minulla on vahva osaaminen.

Tulkin työssä tunnen tärkeäksi sen, että jokainen tulee kuulluksi omalla tavallaan kommunikoida.

Kommunikaatio-ohjauksessa ja -opetuksessa minulle tärkeää on yksilöl­listen tarpeiden huomioiminen ja oppija­lähtöisyys. Oikeus kommuni­kaatioon kuuluu kaikille!

Sannin kuva

Sanni Laine

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Tulkkausta englannin kielellä, keskitaso

Koulutus:

Tulkki AMK (2015)

Lisäkoulutus:

DialoQ -koulutus (2022)
TAIKE-taulusto kommunikaatiovälineenä (2016)
Hygieniapassi (2010)

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050-5579949
Sähköposti: sanni.laine@tulkkaussilta.fi

Olen valmistunut puhe­vammaisten tulkiksi vuonna 2015 ja tehnyt niitä töitä siitä lähtien. Välissä olen saanut perheen­lisäystä ja olisi ihana myös töissä saada enemmän lapsiasiakkaita. 

Kommunikaatio­menetelmistä olen vahva tukiviittomien käytössä ja osaan myös käyttää ja muokata useimpia kommunikointiohjelmia. 

Minulla on kokemusta sekä asiointi-, että opiskelu­tulkkauksesta. Olen tehnyt myös pidempiä työmatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Teen työtäni kaikkina vuodo­kaudenaikoina, arkena ja viikonloppuna, asiakkaan tarpeiden mukaan.

Elli Varjonen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Tulkkausta englannin kielellä, keskitaso

Koulutus

Tulkki AMK (2020)

Yhteystiedot:

Puhelinnumero: 050-3307389
Sähköposti: elli.varjonen@tulkkaussilta.fi

Olen työskennellyt puhevammaisten tulkkina vuodesta 2021 lähtien. Ennen työtäni tulkkina olen toiminut mm. koulunkäynnin­ohjaajana erityis­luokassa ja henkilö­kohtaisena avustajana.

Minulle erityisen tuttuja asiakasryhmiä ovat asiakkaat joilla on afasia tai Cp-vamma. Kokemusta löytyy myös esimerkiksi kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Hallitsen hyvin tukiviittomien käytön sekä epäselvän puheen tulkkaamisen. Eniten kokemusta minulla on asiointi­tulkkauksista.

Tulkin töitä teen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Pyrin aina joustamaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, minusta asiakkailla on oikeus tulkkaukseen milloin tahansa! Tulkin työssä parasta onkin juuri se, että kaikki työ­päivät ovat erilaisia ja saan olla tekemisissä ihmisten kanssa.

Juulia Lindroos

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja

Tulkkausta englannin kielellä, keskitaso

Koulutus

Puhevammaisten tulkki (2023)
Kommunikaatio-ohjaaja (2023)

Yhteystiedot:

Puhelinnumero: 0505850981
Sähköposti: juulia.lindroos@tulkkaussilta.fi

Valmistuin puhevammaisten tulkiksi ja kommunikaatio-ohjaajaksi vuonna 2023. Ennen tulkin töitä olen työskennellyt muun muassa asiakas­palvelualalla ja henkilö­kohtaisena avustajana

Kommunikaatio­menetelmistä olen erityisesti kiinnostunut viittoma­kommunikaatiosta, kuvista ja bliss­kielestä. Minulle on tärkeää kehittää osaamistani jatkuvasti.

Tulkin töitä teen kaikkina viikonpäivinä ja vuorokauden aikoina. Parasta tulkin työssä on mielestäni ihmisten kohtaaminen ja työpäivien moninaisuus.

Leena-Mari Laaksonen

Puhevammaisten tulkki
Autismiohjaaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Ammatillinen tukihenkilö
Kommunikaatio-ohjaaja
Yrittäjä

Tulkkausta englannin kielellä, keskitaso

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Vm-hoitaja, Salon Sairaanhoito-oppilaitos (1986)
Moniammatillinen perhetyön lisäkoulutus AMK (2008)
Neuropsykiatrinen valmentaja (2017)
Sosiaali ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja (2022)

Yhteystiedot:

Puhelin: 040-8425939
Sähköposti: leena-mari.laaksonen@tulkkaussilta.fi

Olen toiminut puhevammaisten tulkkina yli 15 vuoden ajan ja minulla on paljon kokemusta opiskelu- ja vapaa-ajan tulkkauksesta.

Pitkä työkokemus autisminkirjon asiakkaista sekä neuro­psykiatrisen valmentajan opinnot antavat hyvän pohjan autismiohjaajana toimimiselle. 

Autismiohjauksessa vahvuuteni on perheen toiminta­tapojen yhtenäistäminen sekä vanhempien tukeminen haastavassa kasvatus­työssä. 

Koen tärkeäksi luoda asiakkaan sekä hänen lähipiirinsä kanssa hyvän vuoro­vaikutussuhteen, joka mahdollistaa luottamuksen hyvälle yhteistyölle.

Sinikan kuva

Sinikka Vuorinen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Koulutus- ja asiantuntijapalvelut
Yrittäjä

Tulkkausta englannin kielellä, keskitaso

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Erityispedagogiikka 60 op, Turun yliopisto (2010)
Kommunikaatio-ohjaaja AMK (2017)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-4910299
Sähköposti: sinikka.vuorinen@tulkkaussilta.fi

Puhevammaisten tulkkina olen toiminut yli 15 vuoden ajan, tehden asiointitulkkausta, vapaa-ajan tulkkausta ja opiskelutulkkausta.

Kiinnostukseni puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin syntyi blisskieltä käyttävän lähiomaiseni myötä.

Kommunikaatio-ohjausta olen tehnyt asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät kommunikointikansiota sekä kommunikointiohjelmaa tietokoneen tai tabletin kanssa.

Tulkkien koulutuksiin olen osallistunut luennoitsijana, työelämäryhmissä, arvioijana sekä työssä oppimisen ohjaajana.

Kelan hyväksymä tulkkauspalvelun tuottaja olen ollut vuodesta 2010 lähtien.

Suomen Puhevammaisten Tulkit ry kutsui minut kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2021.

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme