Henkilöstö

Vahva ammattitaitomme muodostuu vankasta kokemuksesta, asiakasryhmien ja eri työmenetelmien tuntemuksesta sekä lisäkouluttautumisesta alan kehittyessä.

Tulkkaus Sillassa sinua palvelevat kokeneet asiantuntijat.

Toiminnassamme yhdistyvät kokemus, asiakaslähtöisyys ja palvelualttius. Laadukkaat palvelumme mahdollistavat asiakkaillemme yhdenvertaisen osallistumisen yhteiskunnassa.

Vahva ammattitaitomme muodostuu vankasta kokemuksesta, asiakasryhmien ja eri työmenetelmien tuntemuksesta sekä lisäkouluttautumisesta alan kehittyessä. Henkilöstömme on vaitiolovelvollinen ja noudattaa ammattisäännöstöä.

Tutustu henkilökuntaamme ja katso yhteystietomme alla!

Toimintaterapeutit

Rinna-Marin kuva

Rinna-Mari Saarioja

Vastaava toimintaterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja
Autismiohjaaja
Ammatillinen tukihenkilö

Minulla on vuosien työkokemus neuropsykiatristen asiakkaiden, etenkin autisminkirjon henkilöiden kanssa työskentelystä. Ammatillinen osaamiseni pohjautuu vahvaan neurokirjon tuntemukseen.

Työssäni minulle on tärkeintä asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja asiakkaan mielenkiinnon kohteiden kautta työskentely. Erityinen ammatillinen mielenkiinnon kohteeni on asiakkaan lähipiirin ohjaaminen, sillä koen, että ymmärtävä ja hyväksyvä ympäristö ovat tärkeässä roolissa toimivassa arjessa.

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050-4770502
Sähköposti: rinna-mari.saarioja@tulkkaussilta.fi

Lähetä turvaposti toimintaterapeutti Rinna-Marille 

Koulutus:

Toimintaterapeutti AMK (2015)

Puhevammaisten tulkki EAT (2017)

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2019)

Lisäkoulutus:

MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta (2015)

TOIMIVA- Toiminnallinen valokuvaryhmä- menetelmäkoulutus (2016)

Sensorisen integraation perusteet – johdanto, A-osa (2019)

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky, B-osa (2020)

HAASTE-toimintamalli, haastavan käyttäytymisen vähentäminen ja

ennaltaehkäiseminen (2020)

Autismikirjo ja seksuaalisuus – webinaari (2021)

Aistikoulutus (2021)

Tunnesäätelyn ja aggressiohallinnan aakkoset (2022)

Sanni Ahanen

Toimintaterapeutti
 

Koulutus:

Toimintaterapeutti AMK (2018)
Lähihoitaja (2011)

Lisäkoulutus

Potilassiirtojen ergonomiakortti® (2022)
Eläinavusteinen interventio (2019)
Mobiililaitteet kuntoutuksessa (2018)
Hemiplegia-koulutus (2018)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-5555574
Sähköposti: sanni.ahanen@tulkkaussilta.fi

Lähetä turvaposti toimintaterapeutti Sanni Ahaselle

 

Toimintaterapeuttina minulla on vuosien kokemus aikuisneurologisten asiakkaiden kanssa työskentelystä, erityisesti aivoverenkiertohäiriöiden jälkeinen kuntoutus on vahvinta osaamisaluettani. Lisäksi olen työskennellyt perhekuntoutuksessa lasten ja nuorten parissa.

Työssäni tärkeäksi koen mahdollistaa asiakkaalle omannäköisen arjen toteutumisen. Koen tärkeäksi kuntoutuksen toteutumisen asiakkaalle tärkeiden asioiden kautta. Haluan antaa asiakkaalle mahdollisuuden onnistua ja kehittää itseään. Saan työstäni parhaan ilon nähdessäni asiakkaideni onnistuvan matkalla kohti tavoitteitaan.

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Puhevammaisten tulkit

Nooran kuva

Noora Miromaa

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Koulutus:

Tulkki AMK (2017)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-5533775
Sähköposti: noora.miromaa@tulkkaussilta.fi

Olen työskennellyt puhevammaisten tulkkina ja kommunikaatio-ohjaajana vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen olen tehnyt töitä avustajana ja toiminut muissa asiakaspalveluammateissa.

Olen tehnyt töitä eri asiakasryhmien kanssa ja monet kommunikointimenetelmät ovat minulle tuttuja. Erityisen hyvin hallitsen viittomakommunikaation ja Go Talk Now -sovelluksen käyttämisen.

Tulkkina olen joustava – olen käytettävissä asiakkaan tarpeiden mukaan kellonajasta riippumatta ja lyhyelläkin varoitusajalla. Minulle on kertynyt kokemusta asioimistulkkauksesta, opiskelutulkkauksesta ja tulkkaamisesta ulkomaanmatkoilla. Tulkkina pärjään tilanteessa kuin tilanteessa.

Mielestäni tärkeintä työssäni on mahdollistaa asiakkaalle itsemäärämisoikeus ja tuoda hänen ajatuksensa esille. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

Päivin kuva

Päivi Virtanen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Ammatillinen tukihenkilö

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Kehitysvammaisten hoitaja (1992)

Yhteystiedot:

Puhelinnumero: 050-4080862
Sähköposti: paivi.virtanen@tulkkaussilta.fi

Olen tehnyt töitä puhevammaisten tulkkina vuodesta 2006. Asioimistulkkauksen lisäksi kokemusta on kertynyt runsaasti myös opiskelutulkkauksesta. Olen saanut olla tulkkina monelle opiskelijalle.

Olen työskennellyt vuosien varrella hyvin erilaisten ihmisten kanssa ja koen sen rikkaudeksi. Asiakasryhmistä afaattiset sekä autisminkirjon henkilöt ovat minulle luontevia tulkkauksen näkökulmasta.

Tulkkina olen hyvin joustava ja pystyn nopeisiin aikataulumuutoksiin.

Soinnun kuva

Sointu Kalenius

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Koulutus:

Tulkki AMK (2018)

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050-3367676
Sähköposti: sointu.kalenius@tulkkaussilta.fi

Puhevammaisten tulkkina olen toiminut vuodesta 2019. Minulle on kertynyt monipuolisesti kokemusta erilaisista  asiointitilanteista sekä opiskelutulkkauksesta.

Olen saanut ensikosketuksen puhevammaisuuteen ja eri tapoihin kommunikoida kehitysvammaisen lähiomaiseni kautta.

Eri kommunikointimenetelmät ovat kiehtoneet minua jo usean vuoden ajan ja erityisesti viittomakommunikaatioon minulla on vahva osaaminen.

Tulkin työssä tunnen tärkeäksi sen, että jokainen tulee kuulluksi omalla tavallaan kommunikoida.

Kommunikaatio-ohjauksessa ja -opetuksessa minulle tärkeää on yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja oppijalähtöisyys. Oikeus kommunikaatioon kuuluu kaikille!

Sannin kuva

Sanni Rantanen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Koulutus:

Tulkki AMK (2015)

Lisäkoulutus:

DialoQ -koulutus (2022)
TAIKE-taulusto kommunikaatiovälineenä (2016)
Hygieniapassi (2010)

Yhteystiedot

Puhelinnumero: 050-5579949
Sähköposti: sanni.rantanen@tulkkaussilta.fi

Olen valmistunut puhevammaisten tulkiksi vuonna 2015 ja tehnyt niitä töitä siitä lähtien. Välissä olen saanut perheenlisäystä ja olisi ihana myös töissä saada enemmän lapsiasiakkaita. 

Kommunikaatiomenetelmistä olen vahva tukiviittomien käytössä ja osaan myös käyttää ja muokata useimpia kommunikointiohjelmia. 

Minulla on kokemusta sekä asiointi-, että opiskelutulkkauksesta. Olen tehnyt myös pidempiä työmatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Teen työtäni kaikkina vuodokaudenaikoina, arkena ja viikonloppuna, asiakkaan tarpeiden mukaan.

Elli Varjonen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Kommunikaatio-opettaja

Koulutus

Tulkki AMK (2020)

Yhteystiedot:

Puhelinnumero: 050-3307389
Sähköposti: elli.varjonen@tulkkaussilta.fi

Olen työskennellyt puhevammaisten tulkkina vuodesta 2021 lähtien. Ennen työtäni tulkkina olen toiminut mm. koulunkäynninohjaajana erityisluokassa ja henkilökohtaisena avustajana.

Minulle erityisen tuttuja asiakasryhmiä ovat asiakkaat joilla on afasia tai Cp-vamma. Kokemusta löytyy myös esimerkiksi kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Hallitsen hyvin tukiviittomien käytön sekä epäselvän puheen tulkkaamisen. Eniten kokemusta minulla on asiointitulkkauksista.

Tulkin töitä teen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Pyrin aina joustamaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, minusta asiakkailla on oikeus tulkkaukseen milloin tahansa! Tulkin työssä parasta onkin juuri se, että kaikki työpäivät ovat erilaisia ja saan olla tekemisissä ihmisten kanssa.

Leena-Marin kuva

Leena-Mari Laaksonen

Puhevammaisten tulkki
Autismiohjaaja
Neuropsykiatrinen valmentaja
Ammatillinen tukihenkilö
Kommunikaatio-ohjaaja
Yrittäjä

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Vm-hoitaja, Salon Sairaanhoito-oppilaitos (1986)
Moniammatillinen perhetyön lisäkoulutus AMK (2008)
Neuropsykiatrinen valmentaja (2017)
Sosiaali ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja (2022)

Yhteystiedot:

Puhelin: 040-8425939
Sähköposti: leena-mari.laaksonen@tulkkaussilta.fi

Olen toiminut puhevammaisten tulkkina yli 15 vuoden ajan ja minulla on paljon kokemusta opiskelu- ja vapaa-ajan tulkkauksesta.

Pitkä työkokemus autisminkirjon asiakkaista sekä neuropsykiatrisen valmentajan opinnot antavat hyvän pohjan autismiohjaajana toimimiselle. 

Autismiohjauksessa vahvuuteni on perheen toimintatapojen yhtenäistäminen sekä vanhempien tukeminen haastavassa kasvatustyössä. 

Koen tärkeäksi luoda asiakkaan sekä hänen lähipiirinsä kanssa hyvän vuorovaikutussuhteen, joka mahdollistaa luottamuksen hyvälle yhteistyölle.

Sinikan kuva

Sinikka Vuorinen

Puhevammaisten tulkki
Kommunikaatio-ohjaaja
Koulutus- ja asiantuntijapalvelut
Yrittäjä

Koulutus:

Puhevammaisten tulkki EAT (2006)
Erityispedagogiikka 60 op, Turun yliopisto (2010)
Kommunikaatio-ohjaaja AMK (2017)

Yhteystiedot:

Puhelin: 050-4910299
Sähköposti: sinikka.vuorinen@tulkkaussilta.fi

Puhevammaisten tulkkina olen toiminut yli 15 vuoden ajan, tehden asiointitulkkausta, vapaa-ajan tulkkausta ja opiskelutulkkausta.

Kiinnostukseni puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin syntyi blisskieltä käyttävän lähiomaiseni myötä.

Kommunikaatio-ohjausta olen tehnyt asiakkaiden kanssa, jotka käyttävät kommunikointikansiota sekä kommunikointiohjelmaa tietokoneen tai tabletin kanssa.

Tulkkien koulutuksiin olen osallistunut luennoitsijana, työelämäryhmissä, arvioijana sekä työssä oppimisen ohjaajana.

Kelan hyväksymä tulkkauspalvelun tuottaja olen ollut vuodesta 2010 lähtien.

Suomen Puhevammaisten Tulkit ry kutsui minut kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2021.

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme