Koulutus- ja asiantuntija­palvelut

Yrityksemme tekee tulkkauspalvelun ja kommunikaatio-ohjauksen kehittä­mistyötä yhteis­työssä alan eri toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

Palvelujamme ovat luennointi, koulutuksissa opiskelijoiden ohjaus ja arviointi.

Koulutus- ja asiantuntija­palveluista hyötyvät kaikki, joita asia jollakin tavalla koskee. Esimerkiksi tukea tarvitsevat henkilöt ja heidän läheisensä voivat saada tärkeitä voima­varoja arkeen. Oppilaitosten, varhais­kasvatuksen, asumis­yksiköiden ja muiden vastaavien yksiköiden henkilö­kunta saa koulutuksesta hyödyllistä tietoa ja työkaluja.

Ota yhteyttä ›
Käytännön­läheiset koulutus­aiheet

Käytännön­läheiset koulutus­aiheet

Luentojemme aiheita ovat muun muassa:

  • puhevammaisten tulkkauspalvelu tulkin näkö­kulmasta
  • tulkkauspalvelun asiakas­ryhmät
  • puhevammaisten henkilöiden kommunikointi­keinot
  • yrittäjyyteen liittyvät teemat.

Räätälöimme mielellämme koulutuksen tarpeidenne mukaan. Tavoitteena on tarjota tietouden lisäksi käytännön työkaluja arki­päiväisissä tilanteissa hyödyn­nettäväksi.

Myös koulutuksen kesto on räätälöitä­vissä tunnin luennosta muutaman päivän kokonaisuuteen.

Ota yhteyttä, niin laaditaan juuri teille sopiva koulutus­kokonaisuus!

Kysy koulutuksista ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme