Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on saavuttaa toimiva ja mielekäs arki.

Olemme KELA:n hyväksymä palveluntuottaja lasten ja nuorten toimintaterapiassa. Tarjoamme yksilötoimintaterapiaa sekä toimintaterapia-arviointeja myös muille ostotahoille.

Toiminterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapiassa vahvistetaan asiakkaan osallisuutta omassa arjessaan tukemalla yksilön muutosta toimijana. Vahvistettavana osa-alueena voivat olla esimerkiksi vuorovaikutustaidot, itsenäistyminen tai hieno- ja karkeamotoriikka. Toimintaterapiaan voi kuulua yksilökäyntien lisäksi ohjauskäyntejä asiakkaan läheisille tai muulle verkostolle. Osa käynneistä on mahdollista toteuttaa myös etäterapiana.

Toimintaterapia toteutuu asiakkaan omassa arkiympäristössä, tai sen tiiviinä osana. Terapiaa voidaan toteuttaa myös vastaanottokäynteinä Turussa sijaitsevassa toimitilassamme. Olemme erikoistuneet kaiken ikäisten neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutukseen ja toimintaterapeuttimme ovat kouluttautuneet myös neuropsykiatrisiksi valmentajiksi.

Ota yhteyttä ›
Toimitilamme

Toimitilamme

Viihtyisästä toimitilastamme löytyy terapiavälineistöä sekä pienemmille lapsille että nuorille. Tila innostaa erilaisiin leikkeihin, apuvälineiden käytön harjoitteluun, pelaamaan ja rakentelemaan. Harjoituskeittiössämme onnistuu itsenäistymistaitojen arviointi ja harjoitttelu. Tilassa on huomioitu erilaiset aistikokemukset sekä rakennettu ympäristöä rennolle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle.

Leikin avulla voidaan opetella esimerkiksi 

  • keskittymistä ja tarkkaavaisuutta
  • hahmottamista 
  • motorisia taitoja esimerkiksi liikunnallisten pelien avulla
  • sosiaalisia taitoja sekä ryhmässä toimimista.
Ota yhteyttä ›

Pääkohdat toimintaterapiasta

  • Olemme Kelan hyväksymä toimintaterapian tuottaja lapsille ja nuorille, mutta tarjoamme palveluja kaikenikäisille muiden ostotahojen kautta. 
  • Toimintaterapia vahvistaa ja edistää asiakkaan toimintakykyä arjessa. 
  • Terapia toteutetaan asiakkaan arkiympäristössä, toimitilassamme tai etäohjauksena. 

Lisätietoja toimintaterapiasta

Toimintaterapiaan liittyvistä asioista voit kysyä suoraan vastaavalta toimintaterapeutilta Rinna-Mari Saariojalta numerosta 050-4770502 tai sähköpostilla osoitteesta rinna-mari@tulkkaussilta.fi.

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme