Silta toimivaan arkeen

Ota yhteyttä ›

Puhe­vammaisten tulkkaus­palvelu

Puhe­vammaisten tulkkaus­palvelu

Puhe­vammaisten tulkkaus­palvelu antaa puhe­vammaiselle henkilölle mahdol­lisuuden toimia yhden­vertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Lisätietoa puhevammaisten tulkkaus­palvelusta ›
Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoit­teena on tukea yksilön toiminta­kykyä, ja tätä kautta mahdol­listaa osallistu­minen arjen toimintoihin ja itselle tärkeisiin asioihin.

Lisätietoa toiminta­terapiasta ›
Autismiohjaus

Autismiohjaus

Autismiohjauksen tavoit­teena on edistää autismin kirjon henkilön itse­näiseen elämään liittyviä selviytymis­taitoja.

Lisätietoa autismi­ohjauksesta ›
Kommunikaatio-ohjaus ja -opetus

Kommunikaatio-ohjaus ja -opetus

Kommunikaatio-ohjauksen tavoitteena on yhtei­nen kommuni­kointi­keino puhe­vammaisen henkilön ja lähi-ihmisten välillä.

Lisätietoa kommunikaatio-ohjauksesta ›
Neuro­psykiatrinen valmennus

Neuro­psykiatrinen valmennus

Neuro­psykiatrisen valmen­nuksen tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja elämän­hallinnan taitoja.

Lisätietoa neuro­psykiatrisesta valmen­nuksesta ›
Ammatil­linen tukihenkilö­toiminta

Ammatil­linen tukihenkilö­toiminta

Ammatillinen tuki­henkilö­toiminta tähtää asiakkaan itsenäisty­miseen koulutetun henkilön tukemana.

Lisätietoa ammatil­lisesta tukihenkilö­toiminnasta ›
Koulutus- ja asiantuntija­palvelut

Koulutus- ja asiantuntija­palvelut

Yrityksemme tekee tulkkaus­palvelun ja kommunikaatio-ohjauksen kehittämis­työtä yhteistyössä alan eri toimijoiden, oppi­laitosten ja järjestöjen kanssa.

Lisätietoa koulutus- ja asian­tuntija­palveluista ›
Henkilöstö

Henkilöstö

Tulkkaus Sillassa sinua palvelevat kokeneet asiantuntijat. Toimin­nassamme yhdistyvät kokemus, asiakas­lähtöisyys ja palvelu­alttius.

Tutustu ammattitaitoiseen henkilöstöömme ›
Terapia ja Tulkkaus Silta Oy

Terapia ja Tulkkaus Silta Oy

Jokaisella on oikeus sujuvaan arkeen. Terapia ja Tulkkaus Silta Oy tarjoaa seuraavia palveluita:

Olemme Kelan toimintaterapia- ja tulkkauspalvelun sopimus­kumppani. Meiltä puhe­vammaisten tulkkausta myös esim. sairaalan tai viranomaisen maksamana.

Yrityksemme on perustettu vuonna 2017. Toimi­paikkamme on Turussa osoitteessa Puntarikatu 4, 20780 Kaarina.

Ota yhteyttä ›
Henkilöstö

Henkilöstö

Terapia ja Tulkkaus Sillassa sinua palvelevat kokeneet asiantuntijat. Aito asiakaslähtöisyys ja palvelualttius yhdistävät meitä: tärkeintä on, että sinä tai läheisesti tulette kuulluksi. 

Vahva ammattitaitomme muodostuu vankasta kokemuksesta, asiakasryhmien ja eri työmenetelmien tuntemuksesta sekä lisä­kouluttautumisesta alan kehittyessä. Henkilöstömme on vaitiolo­velvollinen ja noudattaa ammatti­säännöstöä.

Tutustu henkilö­kuntaamme ja ota yhteyttä tarvitsemaasi asiantuntijaan. 

Tutustu henkilöstöömme ›

Silta toimivaan arkeen

Kiinnostuitko palveluistamme? Kerromme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme