Puhe­vammaisten tulkkaus­palvelut

Tulkkauspalvelu on tarkoitettu puhe­vammaisille henkilöille, jotka puhe­vammansa takia tarvitsevat tulkkia arjessa.

Tulkki on silta eri tavoin kommunikoivien henkilöiden välillä.

Terapia ja Tulkkaus Silta tarjoaa puhevammaisten tulkkauspalvelua Kelan sopimus­kumppanina läntisellä hankinta-alueella - koko Varsinais-Suomen alueella. Puhe­vammaisten tulkkauspalvelu antaa puhe­vammaiselle henkilölle mahdollisuuden toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Tulkkauksessa huomioimme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kommunikointi­menetelmät.

Asiakas voi käyttää tulkin apua esimerkiksi

 • työnteossa
 • asioimisessa
 • toisen asteen opintoissa 
 • harrastuksissa ja muussa virkistäytymisessä
 • kotimaan ja ulkomaan matkoilla.
Ota yhteyttä ›
Kenelle puhe­vam­maisten tulk­kaus­palvelu on tar­koitettu?

Kenelle puhe­vam­maisten tulk­kaus­palvelu on tar­koitettu?

Oikeus tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, jolla on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla ja/tai ymmärtää puhetta. Tulkkaus­palvelun edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on jokin toimiva kommuni­kointikeino.

Tarjoamme puhevammaisten tulkkaus­palvelua seuraaville henkilöille:

 • Henkilöille, joilla on afasia
 • Henkilöille, joilla on CP-vamma
 • Autisminkirjon henkilöille
 • Henkilöille, joilla on kehitysvamma
 • Henkilöille, joilla on neurologia oireita
 • Henkilöille, joilla on kielellinen erityisvaikeus
 • Henkilöille, joilla on aivovamma
Ota yhteyttä ›

Tulkkauspalvelu on asiakkaalle maksutonta

Tulkkauspalvelut Kelan kautta

Puhevammaisten tulkkauspalvelu on Kelan järjestämää palvelua ja asiakkaalle MAKSUTONTA.

Puhevammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelan lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan lausunto.

Tulkkauspalvelut muiden tahojen kautta

Teemme puhevammaisten tulkkausta myös esimerkiksi sairaalan tai viranomaisen maksamana. Näistä tilanteista voit halutessasi lukea lisää Kelan sivuilla.

Pääkohdat puhe­vammaisten tulkkaus­palvelusta

 • Puhevammaisten tulkkaus­palvelu antaa asiakkaalle mahdollisen itsenäiseen arkeen. 
 • Palvelu on asiakkaalle maksutonta: maksutahona toimii Kela, sairaala tai viranomainen.
 • Tulkin apua voi käyttää esimerkiksi töissä, harrastuksissa, toisen asteen opinnoissa tai matkoilla.
 • Tulkki huomioi aina asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kommunikointi­menetelmät. 

Hae puhevammaisten tulkkauspalvelua

Puhevammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelan sivuilta. 

Kelan sivuille ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme