Puhe­vammaisten tulkkaus­palvelut

Tulkkauspalvelu on tarkoitettu puhevammaisille henkilöille, jotka puhevammansa takia tarvitsevat tulkkia arjessa.

Tulkki on silta eri tavoin kommunikoivien henkilöiden välillä.

Tulkkaus Silta tarjoaa puhevammaisten tulkkauspalvelua Kelan sopimuskumppanina läntisellä hankinta-alueella - koko Varsinais-Suomen alueella. Puhevammaisten tulkkauspalvelu antaa puhevammaiselle henkilölle mahdollisuuden toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. 

Tulkkauksessa huomioimme asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kommunikointimenetelmät.

Asiakas voi käyttää tulkin apua esimerkiksi

 • työnteossa
 • asioimisessa
 • toisen asteen opintoissa 
 • harrastuksissa ja muussa virkistäytymisessä
 • kotimaan ja ulkomaan matkoilla.
Ota yhteyttä ›
Kenelle puhevammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu?

Kenelle puhevammaisten tulkkauspalvelu on tarkoitettu?

Oikeus tulkkauspalveluun on puhevammaisella henkilöllä, jolla on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla ja/tai ymmärtää puhetta. Tulkkauspalvelun edellytyksenä on, että henkilö kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla ja että hänellä on jokin toimiva kommunikointikeino.

Tarjoamme puhevammaisten tulkkauspalvelua seuraaville henkilöille:

 • Henkilöille, joilla on afasia
 • Henkilöille, joilla on CP-vamma
 • Autisminkirjon henkilöille
 • Henkilöille, joilla on kehitysvamma
 • Henkilöille, joilla on neurologia oireita
 • Henkilöille, joilla on kielellinen erityisvaikeus
 • Henkilöille, joilla on aivovamma
Ota yhteyttä ›

Tulkkauspalvelu on asiakkaalle maksutonta

Tulkkauspalvelut Kelan kautta

Puhevammaisten tulkkauspalvelu on Kelan järjestämää palvelua ja asiakkaalle MAKSUTONTA.

Puhevammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelan lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan lausunto.

Tulkkauspalvelut muiden tahojen kautta

Teemme puhevammaisten tulkkausta myös esimerkiksi sairaalan tai viranomaisen maksamana. Näistä tilanteista voit halutessasi lukea lisää Kelan sivuilla

Pääkohdat puhevammaisten tulkkauspalvelusta

 • Puhevammaisten tulkkauspalvelu antaa asiakkaalle mahdollisen itsenäiseen arkeen. 
 • Palvelu on asiakkaalle maksutonta: maksutahona toimii Kela, sairaala tai viranomainen.
 • Tulkin apua voi käyttää esimerkiksi töissä, harrastuksissa, toisen asteen opinnoissa tai matkoilla.
 • Tulkki huomioi aina asiakkaan yksilölliset tarpeet ja kommunikointimenetelmät. 

Hae puhevammaisten tulkkauspalvelua

Puhevammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelan sivuilta. 

Kelan sivuille ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme