Neuro­psykiatrinen valmennus

Neuro­psykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja elämän­hallinnan taitoja.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuro­psykiatrinen erityisvaikeus, kuten kielellinen erityis­vaikeus, oppimisvaikeus, ADHD, autismin kirjo tai Touretten oireyhtymä. Neuro­psykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutus­muoto, jonka avulla voidaan muun muassa tukea toiminnan ohjausta, arjen- ja elämän­hallinnan taitoja sekä tietoisuutta omista taidoista ja valmiuksista.

Näiden taitojen kehittämisen kautta voidaan tukea henkilön itsenäistymistä sekä koulussa tai työ­elämässä pärjäämistä. Valmennus tapahtuu siinä toiminta­ympäristössä, jossa asiakas tarvitsee tukea. Ohjauksen voi maksaa esim. sosiaalitoimi, opetustoimi tai terveydenhuolto.

Ota yhteyttä ›
Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet ja valmen­nukseen hakeutuminen

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet ja valmen­nukseen hakeutuminen

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet rakentuvat aina asiakkaan omista lähtökohdista. Pää­asiallisesti asiakasta autetaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä ratkaisemaan arjen haasteita ja ongelmakohtia. 

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi

  • päiväjärjestyksen laatiminen ja sen ylläpitäminen
  • omaan diagnoosiin tutustuminen
  • itsetunnon vahvistaminen
  • sosiaalisten taitojen kehittäminen.

Miten valmennukseen pääsee?

Neuropsykiatriseen valmennukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä. 

Valmennukseen voi tulla myös ilman lähetettä, itse maksavana. 

Ota yhteyttä ›

Pääkohdat neuro­psykiatrisesta valmennuksesta

  • Tavoitteena tukea asiakkaan arjen- ja elämän­hallinnan taitoja.
  • Tarkoitettu henkilöille, joilla on neuro­psykiatrinen erityisvaikeus, kuten ADHD, oppimisvaikeus tai Touretten oireyhtymä.
  • Toteutetaan siinä ympäristössä, jossa asiakas tarvitsee ohjausta.
  • Neuropsykiatrisen valmennuksen maksaa esimerkiksi sosiaali- tai opetutustoimi.

Lisätietoja neuro­psykiatrisesta valmennuksesta

Ota meihin yhteyttä: kerromme mielellämme lisää neuro­psykiatrisesta valmennuksesta.

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme