Neuro­psykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten kielellinen erityisvaikeus, oppimisvaikeus, ADHD, autismin kirjo tai Touretten oireyhtymä. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen kuntoutusmuoto, jonka avulla voidaan muun muassa tukea toiminnan ohjausta, arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä tietoisuutta omista taidoista ja valmiuksista.

Näiden taitojen kehittämisen kautta voidaan tukea henkilön itsenäistymistä sekä koulussa tai työelämässä pärjäämistä. Valmennus tapahtuu siinä toimintaympäristössä, jossa asiakas tarvitsee tukea. Ohjauksen voi maksaa esim. sosiaalitoimi, opetustoimi tai terveydenhuolto.

Ota yhteyttä ›
Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet ja valmennukseen hakeutuminen

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet ja valmennukseen hakeutuminen

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteet rakentuvat aina asiakkaan omista lähtökohdista. Pääasiallisesti asiakasta autetaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan sekä ratkaisemaan arjen haasteita ja ongelmakohtia. 

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi

  • päiväjärjestyksen laatiminen ja sen ylläpitäminen
  • omaan diagnoosiin tutustuminen
  • itsetunnon vahvistaminen
  • sosiaalisten taitojen kehittäminen.

Miten valmennukseen pääsee?

Neuropsykiatriseen valmennukseen hakeudutaan lääkärin lähetteellä. 

Valmennukseen voi tulla myös ilman lähetettä, itse maksavana. 

Ota yhteyttä ›

Pääkohdat neuropsykiatrisesta valmennuksesta

  • Tavoitteena tukea asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan taitoja.
  • Tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten ADHD, oppimisvaikeus tai Touretten oireyhtymä.
  • Toteutetaan siinä ympäristössä, jossa asiakas tarvitsee ohjausta.
  • Neuropsykiatrisen valmennuksen maksaa esimerkiksi sosiaali- tai opetutustoimi. 

Lisätietoja neuropsykiatrisesta valmennuksesta

Ota meihin yhteyttä: kerromme mielellämme lisää neuropsykiatrisesta valmennuksesta. 

Ota yhteyttä ›

Pika­yhteydenotto

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!

Soita Sijaintimme